ໃບສັ່ງຊື້ແບບບໍ່ເສຍຄ່າ + 99 € | ລະຫັດ: FREESHIP
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)
ຖາມ​ຄໍາ​ຖາມ

ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີສີຂຽວ 300mW (532nm)

ລາ​ຄາ​ລວມ: € 39,90

SPECIFIC TECHNICAL:

ກໍາລັງສົ່ງອອກ: 300mW

ຄື້ນຟອງຂະ ໜາດ (ສີ): 532nm (ສີຂຽວ)

ລະດັບຄວາມຍາວຂອງການເບິ່ງເຫັນ: 12 ກິໂລແມັດ

ຂະ ໜາດ: 16cm x 2.5cm

ນ້ໍາຫນັກ: 110 ກຣາມ

ອາຍຸການໃຊ້ຂອງ diode: 5.000 ຊົ່ວໂມງ

ອຸນຫະພູມໃນການເຮັດວຽກ: 25 ເຖິງ 35 ° C

ແບດເຕີລີ່: UltraFire 18650 ຫຼື 16340

ຊີວິດຫມໍ້ໄຟ: 2 ຊົ່ວໂມງ

ຄຸນລັກສະນະຂອງການເກີດ:

ມັນ ໄໝ້ ວັດສະດຸທີ່ຫລາກຫລາຍຍ້ອນເຄື່ອງປະສານງານຂອງມັນທີ່ຊ່ວຍໃຫ້ຄວາມເຂັ້ມຂົ້ນແລະປ່ຽນຂະ ໜາດ ຂອງກະຈົກ: ປລັດສະຕິກ, ລະເບີດບານ, ບານກົງ.

ລວມທັງ IT:

ຕົວຊີ້ວັດເລເຊີ, ຫົວ Kaleidoscopic, 2 ຫຼັກ, ລັອກຄວາມປອດໄພ, ສາຍແລະ ຄຳ ແນະ ນຳ.

ຄໍາເຕືອນ:

ເຄື່ອງຊີ້ແສງເລເຊີຂອງພວກເຮົາແມ່ນ ສຳ ລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານ, ພວກມັນບໍ່ແມ່ນຂອງຫຼິ້ນ. ອຸປະກອນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ ເໝາະ ສົມກັບການມອບໃຫ້ເດັກນ້ອຍຫຼືຄົນທີ່ບໍ່ຮັບຜິດຊອບ. ຢ່າຢຽບເລເຊີໃສ່ຄົນ, ສັດຫລືພາຫະນະໃນການເຄື່ອນໄຫວ. ການສ່ອງແສງຂອງ beam ສາມາດສ້າງຄວາມເສຍຫາຍໃຫ້ແກ່ວິໄສທັດ. ແສງສະຫວ່າງເລເຊີ bounces ໄປເຊຍກັນແລະສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນພື້ນຜິວ. ຄວນລະມັດລະວັງທີ່ສຸດໃນລະຫວ່າງການ ນຳ ໃຊ້. ສຳ ລັບ lasers ທັງ ໝົດ ທີ່ມີ ກຳ ລັງຫຼາຍກວ່າ 5mW, ເຄື່ອງປ້ອງກັນທີ່ ເໝາະ ສົມກັບຄວາມຍາວຂອງຄື້ນແມ່ນມີຄວາມ ຈຳ ເປັນ. ການປັບປ່ຽນເລເຊີຫລືການໃຊ້ຜິດຂອງມັນອາດຈະເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສ່ຽງຕໍ່ການບາດເຈັບແລະຄວາມເສຍຫາຍຢ່າງຖາວອນຕໍ່ດວງຕາ. lasers ໂດຍທົ່ວໄປຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບດາລາສາດ, ການສຶກສາ, ການຄົ້ນຄວ້າ, ການກໍ່ສ້າງແລະຂົງເຂດອື່ນໆທີ່ພວກເຂົາປະຕິບັດເປັນຕົວຊີ້ວັດທີ່ຖືກຕ້ອງ. ຜູ້ຊື້ຈະຮັບຜິດຊອບຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍທັງ ໝົດ ທີ່ເກີດຈາກການ ນຳ ໃຊ້ທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງຫຼືບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ພຽງແຕ່ຜູ້ປະກອບການທີ່ມີປະສົບການທີ່ມີການຝຶກອົບຮົມທີ່ ເໝາະ ສົມເທົ່ານັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃນລະດັບທີ່ ເໝາະ ສົມຄວນໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ຄວບຄຸມລະບົບເຫຼົ່ານີ້.

ຄຳ ຖາມແລະ ຄຳ ຕອບ

ຖາມ​ຄໍາ​ຖາມ
 • El puntero viene sin bateríasບໍ?

  ດີຕອນເຊົ້າ.
  No lleva incluidas si no son añadidas junto a el láser.
  ຊົມເຊີຍ.

 • ລາຍການນີ້ມີໃຫ້ ສຳ ລັບການແຈກຢາຍໂດຍດ່ວນບໍ?

  ສະບາຍດີ.
  ແມ່ນແລ້ວ, ມັນຢູ່ໃນສະຕັອກ ສຳ ລັບການຂົນສົ່ງດ່ວນ.
  ຊົມເຊີຍ.

 • 1 pregunta (el laser quema?) 2 pregunta (si no le pongo la caja se rompe en el camino o algo?)

  Hi!
  Este modelo puede llegar a quemar plásticos, globos, cerillas …
  ບໍ່, el láser va bien protegido aunque se añada la caja para que llegue perfectamente.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Quiero 6 láser de 300 mw verde y pagar contra reembolso gracias espero su respuesta.

  Hi!
  Los puedes comprar a través de nuestra web.
  El pago contra reembolso no sería posible.
  Si necesitas ayuda avísanos.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Hola, trabaja a temperaturas inferiores a 25º? temperatura de almacenamiento?

  Hi!
  Si, puede funcionar. La tempertaura idóneasería de 15 a 25º.
  ຊົມເຊີຍ.

 • ¿Quégarantía tiene el modelo 300mw? Lo quiero usar para ນັກດາລາສາດ.

  Hi!
  Tiene dos años de garantía.
  ຂໍຂອບໃຈທ່ານ!

 • Necesitaba ver una foto del estuche y el cargador para hacer el pedido, que será con tarjeta o ບົດກະວີ

  Hi!
  Aquí puedes ver el cargador:
  https://www.lasers-pointers.com/products/battery-charger-18650-16340
  y aquí la caja:
  https://www.lasers-pointers.com/products/protection-box
  ຊົມເຊີຍ.

 • Cuantas baterías lleva el láser de 39 ເອີໂຣ?

  Hi!
  Funciona con una batería.
  ຊົມເຊີຍ.

 • ສະບາຍດີ. ການຈັດສົ່ງຈະໄປຮອດປະເທດສວີເດນຈັກມື້? ຂ້ອຍຈໍາເປັນຕ້ອງຊື້ແບດເຕີລີ່ຈໍານວນເທົ່າໃດ? ຂອບ​ໃຈ. Anat samuelsson.

  ສະບາຍດີ.
  ພວກເຮົາມີຫລາຍທາງເລືອກໃນການຂົນສົ່ງ, ໂດຍມີການມາຮອດໄວທີ່ສຸດໃນມື້. ທ່ານສາມາດເຫັນທຸກສິ່ງທີ່ເພີ່ມເຂົ້າໃນບົດຄວາມການຄ້າທີ່ທ່ານຕ້ອງການຊື້ແລະເລືອກປະເທດຂອງທ່ານຈາກລາຍຊື່. ດ້ວຍແບດເຕີຣີມັນພຽງພໍ ສຳ ລັບການປະຕິບັດງານ.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Buen dia me pregunto en que pais residen ustedes ya que yo me encuentro en mexico y requiero un laser en el que se pueda ver el haz de luz, todo el rayo y no solo el punto ສຸດທ້າຍ al que apuntas. cual es la potencia minima que requiere un laser para que se vea de la manera que lo necesito obviamente en un lugar semi obscuro. Hacen entregas a mexico y cuanto cuesta el envio. ກະຖິນ.

  ດີຕອນເຊົ້າ.
  Nosotros somos de España. Estos serían los láser con el haz másສັງເກດເຫັນ:

  https://www.lasers-pointers.com/products/200mw-green-laser-pointer-532nm
  https://www.lasers-pointers.com/products/300mw-green-laser-pointer-532nm
  https://www.lasers-pointers.com/products/500mw-green-laser-pointer-532nm

  Podemos enviarlo a México, para ver el coste y formas de envío tienes que añadir al carrito de la web los artículos que desees y seleccionar tu país entre la lista.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Si lo compro 30/5 cuando me llegaria estoy en España.

  Hi!
  Llegaría sobre el ວັນທີ 01/06 /
  ຊົມເຊີຍ.

 • Querría saber si al comprar un láser de 300mw que usan dos tipos de pilas, 18650 (de las grandes) y las 16340 (pequeñas), el láser si lo compro sin incluir pilas porque ya tengo de las 18650 ¿ຂ້ອຍ lo enviais para que le valgan las grandes o las pequeñas? Pregunto porque no he visto nada para especificar esto que comento. ບໍລິສັດ Espero haberme expresado con claridad. Un saludo.

  ດີຕອນແລງ.
  Se envía con el tamañoestándar que permite poner la batería de mayor tamaño (18650) y en cualquier momento se puede desenroscar la pieza intermedia y acortar el tamaño final del láser usando una batería 16340.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Cuanto cuesta en pesos mexicanosel lazer

  Hi!
  Puedes usar un conversor de divisas para saberlo.
  ຊົມເຊີຍ.

 • cual es el mejor producto (de todos los colores) hasta los 40 €? y en burgos tenéis tienda? sino es así, cuanto tardaría en llegar?

  Hi!
  Sería este: https://www.lasers-pointers.com/products/300mw-green-laser-pointer-532nm
  No tenemos tienda en Burgos, llegaría en un día.
  ຊົມເຊີຍ.

 • os he enviado un mensaje pero creo que no se ha podido enviar bien estoy interesado en puntero color verde 300mW que queme papel globos etc, el precio es de 39 ເອີໂຣ mi pregunta es la siguiente si se realiza el pago contrareembolso deberia ir a correos a retirar el articulo y pagar alli mismo? y la otra opción seria por ການໂອນເງິນ pero os tengo que dar mi número de cuenta? o simplemente os lo envio el importo a vuestra cuenta esta seria mi primera compra en internet y voy espeso en esta ແມ່ຂອງຍຸກສະ ໄໝ esto espero que me puedan informar por email sobre dicha compra y en caso de recibir el producto defectuoso como se solventaria la incidencia gracias ya la espera de sus noticias juan manuel

  Buenas tardes Juan Manuel.
  El envío es a domicilio, no hace falta ir a Correos a por ello.
  No disponemos de pago a contra reembolso.
  Si ມີສິດໄດ້ຮັບ transferencia bancaria te daremos nosotros nuestro número de cuenta y podrás realizar la transferencia desde tu cuenta bancaria o directamente desde acudiendo al banco y haciendo un ingreso.
  Si recibes el artículo defectuoso deberías enviarnos un mensaje para que te tramitemos el cambio por otro artículo nuevo gratuitamente.
  ຊົມເຊີຍ.

 • ນີ້ມີຕົວກອງ IR ບໍ?

  hi.
  ແມ່ນແລ້ວ, ມັນມີຕົວກອງ IR.
  ຊົມເຊີຍ.

 • ມັນເຮັດວຽກກັບເຄື່ອງເຈາະຫົວເລເຊີ້ເລເຊີ້ເລສເຕີຫົວ ໜ້າ ຂະ ໜາດ 100MW ສີຂຽວບໍ?

  hi.
  ແມ່ນແລ້ວ, ໃຊ້ຫົວປະເພດດຽວກັນ.
  ຊົມເຊີຍ.

 • ສະ​ບາຍ​ດີ​ທ່ານ! ພຽງແຕ່ສັ່ງຊື້ເລເຊີຂະ ໜາດ 300mW ໜຶ່ງ ໜ່ວຍ. ຂອບໃຈ ສຳ ລັບການປຸງແຕ່ງ ຄຳ ສັ່ງຂອງທ່ານຢ່າງໄວວາ. ເນື່ອງຈາກວ່າຂ້ອຍບໍ່ສາມາດສັ່ງແບັດເຕີຣີໄດ້, ມັນຊິບໍ່ກັບແບດເຕີລີ່ແບບນີ້ເລີຍ: LG ELECTRONICS ICR 18650-B4. ມັນມີດ້ານເທິງແປ, ບໍ່ແມ່ນປຸ່ມຄ້າຍຄື. ຂອບ​ໃຈ!

  ສະບາຍດີ Vlad.
  ແມ່ນແລ້ວ, ແບດເຕີຣີນີ້ແມ່ນເຂົ້າກັນໄດ້. ສັງເກດແຮງດັນໄຟຟ້າ, ຄວນຈະເປັນ 3.6v ຫຼື 3.7v, ບໍ່ມີດ້ານເທິງຫລືລຸ່ມ.
  ຊົມເຊີຍ!

 • Me podriais decir que es el filtro IR, y porque solo se usa en los punteros verdes y si la salida es real estoy interesadoo en el de 200mw o 300 mw

  Hi!
  El filtro IR se encarga de filtrar la luz de salida de los láser verdes que en realidad son infrarrojos, eliminado cualquier parte de luz infrarroja y asegurando que las potencias de salida ທະເລsóla en ສີ verde. El resto de colores no son creados a partir del infrarrojos, es por eso que no necesitan llevar. Las potencias de todos nuestros lásers son ຄວາມຈິງ.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Hola, el laser de 300 mw tiene la opción de elegir dos tipos de baterias .. Cual es la que usa?

  Hi!
  Puede funcionar con cualquiera de los modelos, con la 16340 se puede reducir el tamaño del láser aunque tiene menor capacidad, y con la 18650 se usaría con el tamaño normal del láser.
  ຊົມເຊີຍ.

 • UNA PREGUNTA CUANTO TARDARÍA EN LLEGAR A MÉXICO NEZAHUALCOYOTL

  Hi!
  Para ver las opciones de ອິນເຕີເນັດເວທີສາລະວັນ a carro de la web los artículos que quieras comprar, haz clic en Finalizar compra y selecciona tu país en la lista.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Quería saber si el filtro IR ຫຼຸດຜ່ອນ la potencia de 300 mW, y si este láser con la gente en el país se puede ver este efecto: https://www.youtube.com/watch?v=E20ZEFS_7FY

  Hi!
  El filtro IR ບໍ່ມີການຫຼຸດຜ່ອນ los 300mW, ຫຼື 300mW es la salida ທີ່ແທ້ຈິງເບິ່ງບໍ່ເຫັນ. Si, el efecto del haz sería muy ຄ້າຍຄືກັນ al del vídeo.
  ຂໍຂອບໃຈທ່ານ!

 • ສະບາຍດີ, ຂ້ອຍມີ ຄຳ ຖາມ, ຂ້ອຍຢາກຮູ້ວ່າ 300 ເມກາວັດນີ້ (ເຖິງແມ່ນວ່າມັນຜິດກົດ ໝາຍ ທີ່ຂ້ອຍສົນໃຈຫຼາຍທີ່ຈະເກັບ) ກໍ່ສາມາດເບິ່ງເຫັນໄດ້ຢູ່ປະມານ 8 Km ໃນໄລຍະທາງ, ແລະຖ້າເຈົ້າກໍ່ສາມາດເຜົາເຈ້ຍ, ພາດສະຕິກແລະເຮັດ ໄມ້ ດຳ. ຂ້າພະເຈົ້າຖາມເພາະວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຍິນວ່າຜະລິດຕະພັນນີ້ແມ່ນຕົວກອງ IR ແລະຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຫລຸດ ໜ້ອຍ ຖອຍລົງ, ເບິ່ງຜ່ານ

  ສະບາຍດີ.
  ຮູບແບບນີ້ສາມາດບັນລຸເຖິງ 12 ກິໂລແມັດ. ທ່ານສາມາດເຜົາພລາສຕິກ, ຂຸດຄົ້ນ ໝາກ ບານປູມເປົ້າ, ໄຟສາຍກົງ, ໄມ້ບໍ່ໄດ້. ມັນມີຕົວກອງ IR.
  ຊົມເຊີຍ.

 • ທ່ານແນະ ນຳ ໃຫ້ຊື້ແບດເຕີລີ່ແບບໃດ? ທ່ານແນະ ນຳ ເຄື່ອງສາກໄຟເຊັ່ນກັນບໍ? Cheryl

  ສະບາຍດີ.
  ນີ້ອາດຈະແມ່ນຫມໍ້ໄຟທີ່ແນະ ນຳ: https://www.lasers-pointers.com/products/ultrafire-18650-battery
  ເຄື່ອງຊາດກໍ່ ຈຳ ເປັນເຊັ່ນກັນ: https://www.lasers-pointers.com/products/battery-charger-18650-16340
  ຊົມເຊີຍ.

 • El modelo 300mw con cargador másbateríasaldría en 50'90 € o abría que agregar alguna bateríamás y subiría el precio ບໍ?

  Hi!
  No sería necesario másbaterías, con una ya ຄວາມມ່ວນຊື່ນ.
  ຂໍຂອບໃຈທ່ານ!

 • Cuantas baterías lleva este modelo de 300 mw

  Hi!
  No lleva ninguna incluida, funciona con una de este modelo: https://www.lasers-pointers.com/products/ultrafire-18650-battery
  ຊົມເຊີຍ.

 • Los envios en españa que se entregan por la mañana o por la tarde?

  Hi!
  Se pueden entregar por la mañana o por la tarde, dependerá de cuando el repartidor pase por tu zona.
  ຊົມເຊີຍ.

 • En materia que incluye pone que trae cabezal caleidoscopio, es lo mismo que la opcion de añadir caleidoscopio (Pack de 5)?

  Hi!
  ບໍ່, el lásersólo trae uno, los otros 5 son diferentes adicionales al que ya ya lleva.
  ຂໍຂອບໃຈທ່ານ!

 • QUISIERA SABER SI EL DE 200mW O EL DE 300 SE VEN BIEN A PLENA LUZ DEL DIA. GRACIAS.

  Hi!
  Si, el punto se ve bien, el haz bajo la luz del sol no, en la sombre si.
  ຂໍຂອບໃຈທ່ານ!

 • ທ່ານໄດ້ຊື້ ໝໍ້ ໄຟຂອງທ່ານເອງຫລືທ່ານໄດ້ຮັບເຄື່ອງ ໜຶ່ງ ພ້ອມດ້ວຍເລເຊີ

  ສະບາຍດີ.
  ແບດເຕີລີ່ບໍ່ໄດ້ຖືກລວມເຂົ້າ, ພວກມັນສາມາດຖືກເພີ່ມເຂົ້າໃນສ່ວນຫນຶ່ງກັບຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານ.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Te he comentado que lo ລາວ visto más barato y me dice que la potencia no es real, eso lo desconozco, te diré que lo ລາວ visto en una página que se llama sevitronic y es el laser 303 que ຂາຍ en muchos vídeos de YouTube, espero que me des tu opinión, gracias y perdona

  Las potencias que ບໍ່ຂາຍລູກຊາຍແທ້, como se puede ver en este por ejemplo: http://www.sevitronic.com/epages/ec5097.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ec5097/Products/230289032
  No thereen punteros láser verdes de más de 500mW, imposible en ningún caso 1200mW como anuncian, por lo que si dagan la potencia aunque sea en un producto que las demás potencias si sean reales sería una suerte ... A parte la web es pirata y no cumple la lawaciónespañola por lo que no tendrásningún tipo de garantíaກົດ ໝາຍ en ninguno de sus productos.
  ຊົມເຊີຍ.

 • lo ລາວ visto por 35 € con cargador y batería incluido

  Hi!
  No con esta potencia ທີ່ແທ້ຈິງ.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Hola, estos laser, tienen filtro IR, ລາວleído que en caso contrario la potencia no es la que se ofrece, es menor, por lo tanto, la potencia de 300 mW es ທີ່ແທ້ຈິງ?

  Hi!
  Nuestros láser verdes llevan filtro IR y las potencias son ຕົວຈິງ.
  El resto de colores no lleva ya que no es necesario porque no se la ຜະລິດຕະພັນໂດຍໃຊ້ອິນເຕີເນັດ.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Cuanto tarda en cargarse completamente una bateria 18650?

  Hi!
  Sobre 2-3 horas tardaría.
  ຂໍຂອບໃຈທ່ານ!

 • Yo pedí un laser el viernes por la tarde. Cuando llegará?

  Hi!
  Ponte en contacto con nosotros a través de la sección de contacto con tu nombre y apellidos para que podamos revisar tu pedido e ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
  ຂໍຂອບໃຈທ່ານ!

 • si yo descanso el viernes por la mañana el pedido tendria que hacerlo el miercoles o el jueves por la mañana?

  Para que llegue el viernes a lo largo del día se tendría que hacer el miércoles desde las 14.00 al jueves hasta las 11 de la mañana.

 • las baterias se venden sueltas? la entrega a domicilio que llega justo a las 24 horas desde su compra por la yo trabajo por las mañanas podria pedir que lo entregaran por la tarde?

  Hi!
  Si, las baterías se pueden pedir sueltas.
  Llega al día siguiente de que se envié, no a la misma hora, puede ser tanto por la mañana como por la tarde y ບໍ່ມີເຄື່ອງປະດັບທີ່ສວຍງາມ.
  ຂໍຂອບໃຈທ່ານ!

 • ເບິ່ງອັນຕະລາຍບໍ? Cuantas baterías necesita este láser y cuales

  Hi!
  ຖ້າຫາກວ່າ, el haz es ສັງເກດເຫັນ.
  Usaría una de estas baterías: https://www.lasers-pointers.com/products/ultrafire-18650-battery
  ຊົມເຊີຍ.

 • Hola, estoy interesado en el láser verde de 300mw, para hacer espectáculos en eventos y discotecas. Me gustaría saber si con este láser se vería un haz de luz bastante luminoso y ancho simulando a las espadas láser. Y si habría algun problema en utilizarlo en discotecas y espacios grandes. ກະຖິນ !!

  Hi!
  Si, el haz se vería muy bien en la oscuridad, incluso si hay humo de discoteca aúnsería mejor. Mientras no se apunte directamente a la vista o pueda reflejar el haz en la vista de la gente no sería peligroso. También se puede usar el caleidoscopio que incluye para ການກະແຈກກະຈາຍ el haz en muchos más de menor potencia y que sea así menos peligroso.
  ຂໍຂອບໃຈທ່ານ!

 • ທ່ານສາມາດໃຊ້ແບດເຕີລີ່ AAA ມາດຕະຖານໃນນີ້ໄດ້ບໍ?

  ສະບາຍດີ.
  ບໍ່, ບໍ່ຖືກ ນຳ ໃຊ້.
  ຊົມເຊີຍ.

 • ໄລຍະຍາວ 200mw ເລເຊີສີຂຽວ / ສີແດງ / ສີມ່ວງຂອງທ່ານຢູ່ຕໍ່ເນື່ອງໄດ້ດົນປານໃດ? ຈະມີຄວາມເສຍຫາຍຕໍ່ເລເຊີຖ້າທ່ານເກັບມັນໄວ້ເປັນເວລາສອງສາມນາທີບໍ? ພຽງແຕ່ຖາມເພາະວ່າພວກເຂົາບໍ່ມີປຸ່ມເປີດ / ປິດ, ແຕ່ກົດປຸ່ມກົດແລະພວກເຂົາຈະຢູ່ຕໍ່ໄປດົນເທົ່າທີ່ທ່ານກົດປຸ່ມ.

  ສະບາຍດີ.
  ໄລຍະເວລາໄຟທີ່ແນະ ນຳ ແມ່ນສູງເຖິງ 30 ວິນາທີ, ເຖິງວ່າມັນອາດຈະໃຊ້ເວລາຫຼາຍນາທີໂດຍບໍ່ມີບັນຫາ. ແບບນີ້ມີ: ກົດທີ່ປິດ / ປິດແມ່ນບໍ່ ຈຳ ເປັນທີ່ຈະຍຶດລາວໄວ້ຢູ່ຕໍ່ໄປ.
  ຊົມເຊີຍ!

 • pedi un laser verde de 300 mw el jueves a las 21:00, cuando me llegará?

  Hi!
  Se envió el viernes y llegará el ລູກຫລານ.
  ຂໍຂອບໃຈທ່ານ!

 • el laser ya viene con la bateria o hay que comprarla?

  Hi!
  No viene incluida, se tendría que añadir a parte.
  ຂໍຂອບໃຈທ່ານ!

 • ຕົວຊີ້ເລເຊີເອົາແບດເຕີລີ່ຈັກ ໜ່ວຍ

  ສະບາຍດີ.
  ໃຊ້ແບດເຕີລີ່ AAA ສອງ ໜ່ວຍ.
  ຊົມເຊີຍ!

 • Hey guys, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ສົງໄສວ່າເລເຊີນີ້ແມ່ນ 300 millawatts ແທ້ໆ. ຂອບໃຈ

  ສະບາຍດີ.
  ແມ່ນແລ້ວ, ພະລັງງານເລເຊີທັງ ໝົດ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນແທ້, ຍັງມີຕົວກອງ IR.
  ຊົມເຊີຍ!

 • Hola, la diferencia entre usar la bateria 18650 o la 16340 influye solo en la duracion de la bateria o tambien en lo que alumbra el ເລເຊີ? Y otra pregunta, algunos laser tienen la opcion de poner una o dos baterias, est en este se puede ບໍ? Y si es asi, influye en la duracion o en lo que alumbra. ກະຖິນ !!

  Hi!
  Sólo influye en la duración y en el tamaño del láser, la 16340 al ser de menor tamaño y capacidad ອະນຸຍາດໃຫ້ acortar el tamaño del láser. La potencia sería la misma en ambas. Este modelo admite sólo una batería a la vez pero es ເຂົ້າກັນໄດ້ກັບຮູບແບບທີ່ ເໝາະ ສົມ.
  ຂໍຂອບໃຈທ່ານ!

 • Hola, ຫຼື 300mW son sumando la radiacion IR mas el haz de luz ສັງເກດເຫັນ o son reales del haz de luz ສັງເກດເຫັນ?

  Hi!
  Nuestros lásers verdes tienen filtro IR, por lo que la la potencia es en luz ສັງເກດເຫັນ verde.
  ຂໍຂອບໃຈທ່ານ!

 • hola buenas tardes ¿ laser el laser de 200 mw enciende cerillas¿¿

  Hi!
  ບໍ່, no las enciende, serían a partir de los modelos de 300mW.
  ຊົມເຊີຍ.

 • este puntero laser puede funcionar con baterias AA o AAA

  Hi!
  No funciona con ninguna de las dos. Sólo funciona con baterías de litio modelo 18650 o 16340.
  ຂໍຂອບໃຈທ່ານ!

 • ເລເຊີນີ້ມາພ້ອມກັບຄວາມລະມັດລະວັງດ້ານຄວາມປອດໄພເຊັ່ນ: ກຸນແຈ

  ສະບາຍດີ.
  ແມ່ນແລ້ວ, ໃສ່ຖົງນິລະໄພດ້ວຍກຸນແຈ.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Hola, trae caleidescopio? O el mismo cabezal ke trae lo lleva incluido?

  Hi!
  Lleva un caleidoscopio incluido que se puede poner o quitar.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Hola yo quiero saber que tipo de bateria lleva porque hay dos diferentes que aparecen para añadir y no se cual lleva este modelo de 300mw y quiero saber si se ve el haz de luz en este modelo, gracias

  Hi!
  Se puede elegir cualquiera de los dos tipos disponible, la 18650 es de mayor tamaño y capacidad y la 16340 máspequeña y de menor capacidad.
  El haz es ສັງເກດເຫັນ en este modelo.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Mi pregunta es mi pedido fue echo el domingo es ດີກວ່າ ha 100 € sera en 24h el envio ha mi casa gracias

  Hi!
  ບໍ່, el envío a Baleares tarda de 3 a 5 días como ya le dijimos por el chat.
  ຊົມເຊີຍ.

 • ລາວປຽບທຽບ uno de 300 verde es peligroso sin gafas señalar cosas de noche

  Hi!
  Para usar en exteriores abiertos no se sería peligroso, para usar dentro de casa si serían recomendables las gafas.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Estoy interesado en el laser de 300mW, quisiera preguntar, comp la compra del láser incluye cargador para cargar la batería o es necesario cambiar ທົດລອງ?

  Hi!
  Los accesorios como el cargador o la batería recargable no están incluidos, se pueden añadir desde la página del producto.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Hola, Estoy mirando para comprar un laser verde y me gusta el de 300mw, quisiera saber si es demasiado potente para su uso en interiores. Y cuál es la distancia mínima de seguridad para saber que si estoy enfocando al suelo oa un mueble no me lo vaya a quemar. ກະຖິນ

  ດີຕອນເຊົ້າ.
  En interiores se puede usar siempre con precaución, por reflejos no es posible quemarse, pero si son dañinos para la vista, serían recomendables las gafas de seguridad, también si se van a realizar experos de quemado a corta distancia serían necesarias.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Hola, como se usa el focalizador del laser para aumentar el tamaño del ອັນຕະລາຍບໍ?

  Hola Guillem.
  Se gira la parte delantera y así se ajusta.
  En las instrucciones de uso que acompaña viene señalada la ພາກສ່ວນ.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Hola, cuando presionas y sueltas el botón para encender el láser se queda encendido o tienes que mantener pulsado el botón?

  Buardas tardes, este modelo necesita mantener pulsado el botón para que se quede encendido.
  ຊົມເຊີຍ.

 • Estoy interesado en el láser verde de 300mw y me gustaría saber si esta forbido usarlo para encender petardos.

  Hi!
  ບໍ່ມີ esta forbido que enciendas tus petardos con él.
  ຊົມເຊີຍ.

ສີ

ເປັນຫຍັງຊື້ຢູ່ສະຫະລັດ

ການສະແດງຄວາມລະອຽດ

ລາຄາແລະຄຸນນະພາບ

ການ ຊຳ ລະສະສາງ

SHIP WORLDWIDE